CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Formularz rejestracji - szkolenie

Nazwa szkolenia: Szkolenie modułowe: EBM-P + mini-BIM
Typ szkolenia: Szkolenie modułowe
Data szkolenia: 06.05.2020 - 08.05.2020
Termin przyjmowania zgłoszeń: 27.04.2020
Miejscowość: Kraków
Adres: ul. Starowiślna 17/3
Cena: 2200 zł netto (+ VAT 23%)
Cena dla przedstawicieli instytucji publicznych: 900 zł netto (+ VAT 23%)
Czas szkolenia: 3 dni / 6-8 maja 2020
 
Kurs EBM-P | 2 dni + Kurs mini-BIM | 1 dzień = Szkolenie modułowe | 3 dni
Zainspirowani głosami absolwentów naszych szkoleń, postanowiliśmy stworzyć okazję do natychmiastowego skonfrontowania wiedzy wyniesionej z kursu EBM z praktyką wyszukiwania w bazach informacji medycznej. Zapraszamy na kurs modułowy, składający się z dwóch szkoleń:
 1. Podstawowy kurs Evidence-Based Medicine (EBM-P), który stanowi pierwszy krok w kierunku korzystania oraz opracowywania wytycznych i standardów postępowania, receptariuszy, przeglądów systematycznych, raportów HTA. Przeznaczony jest dla osób bez jakiejkolwiek wiedzy z zakresu EBM.
  Czas trwania: 2 dni | 12 godz. 40 min. zajęć
 2. Przyspieszony kurs Bazy Informacji Medycznej (mini-BIM), który pozwala absolwentom szkoleń z zakresu EBM i HTA przećwiczyć wyszukiwanie właściwych danych w ogromnych zasobach internetu. Od pełnego kursu BIM różni się koncentracją na praktycznej umiejętności korzystania z elektronicznych baz informacji i formułowaniu zapytań klinicznych.
  Czas trwania: 1 dzień | 5 godz. 30 min. zajęć (w tym tylko 30 min. teorii)
W sumie przez 3 dni szkolenia można nabyć kompletną wiedzę z podstaw EBM, a następnie od razu przećwiczyć ją na ogromnych zasobach baz informacji medycznej. I to wszystko na świeżo, bez czekania na kolejne szkolenie i ryzyka, że wiedza zdąży się ulotnić zanim zostanie wykorzystana w praktyce.
Dla osób, które nie mogą poświęcić 3 dni na szkolenie oferujemy możliwość zapisania się na jeden z wybranych modułów: EBM-P lub mini-BIM.
Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania: 3 dni Lunch Przerwy kawowe Zobacz warunki udziału

 
Warianty uczestnictwa w szkoleniu
Dwa moduły: kurs EBM-P + kurs mini-BIM | 3 dni szkolenia Dwa moduły: kurs EBM-P + kurs mini-BIM | 3 dni szkolenia

Cena netto 2200 zł Cena netto dla instytucji publicznych: 900 zł Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Ceny netto: 2200 zł / 900 zł*

Cena brutto 2706 zł (VAT 23%) Cena brutto dla instytucji publicznych: 1107 zł (VAT 23%) Ceny brutto: 2706 zł / 1107 zł* (VAT 23%)
* Cena dla reprezentantów instytucji publicznych
Jeden moduł: kurs EBM-P | 2 dni szkolenia Jeden moduł: kurs EBM-P | 2 dni szkolenia

Cena netto 1700 zł Cena netto dla instytucji publicznych: 800 zł Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Ceny netto: 1700 zł / 800 zł*

Cena brutto 2091 zł (VAT 23%) Cena brutto dla instytucji publicznych: 984 zł (VAT 23%) Ceny brutto: 2091 zł / 984 zł* (VAT 23%)
* Cena dla reprezentantów instytucji publicznych
Jeden moduł: kurs mini-BIM | 1 dzień szkolenia Jeden moduł: kurs mini-BIM | 1 dzień szkolenia

Cena netto 1000 zł Cena netto dla instytucji publicznych: 400 zł Zobacz jak uzyskać zwolnienie opłaty z podatku VAT Ceny netto: 1000 zł / 400 zł*

Cena brutto 1230 zł (VAT 23%) Cena brutto dla instytucji publicznych: 492 zł (VAT 23%) Ceny brutto: 1230 zł / 492 zł* (VAT 23%)
* Cena dla reprezentantów instytucji publicznych

 
Zgłoszenie za pomocą Systemu Zamówień Elektronicznych (SZE)
 1. Wypełnienie zgłoszenie uczestnictwa.
 2. Zostanie do Państwa przesłana e-mailem informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na wybranych warunkach. W przypadku stosowania zniżek pracownik CEESTAHC może poprosić o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków do zastosowania zniżki.
 3. Dokonanie wpłaty.
 4. Potwierdzenie wpłaty oraz faktura zostaną przesłane do Państwa e-mailem. Możliwe jest też odebranie faktury w czasie szkolenia.

Podobne oferty:

Dane osoby zgłaszającej:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
Email:
Telefon:
Fax:
Tel. kom.:

Dane do faktury:

Nazwa:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
NIP:

Zgłoszenie:

Ilość zgłaszanych osób:
Lista osób:
Uwagi:


Warunki udziału
 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu modułowym: EBM-P + mini-BIM (3 dni):
  • Cena regularna: 2200 zł netto (2706 zł brutto z VAT 23%)
  • Cena dla instytucji publicznych: 900 zł netto (1107 zł brutto z VAT 23%)
 2. Koszt uczestnictwa jednej osoby tylko w module EBM-P (2 dni):
  • Cena regularna: 1700 zł netto (2091 zł brutto z VAT 23%)
  • Cena dla instytucji publicznych: 800 zł netto (984 zł brutto z VAT 23%)
 3. Koszt uczestnictwa jednej osoby tylko w module mini-BIM (1 dzień):
  • Cena regularna: 1000 zł netto (1230 zł brutto z VAT 23%)
  • Cena dla instytucji publicznych: 400 zł netto (492 zł brutto z VAT 23%)
 4. W cenę wliczone są:
  • udział w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,
  • lunch i kawa.
 5. Zgłoszenia można dokonać rejestrując się w systemie zamówień elektronicznych lub przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 6. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT lub faktury proforma - najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto:
  97 1240 4689 1111 0000 5142 0745
  Tytuł wpłaty: numer faktury lub faktury proforma
  UWAGA!
  Prosimy o niedokonywanie wpłaty za szkolenia, do czasu otrzymania faktury lub faktury proforma. Dziękujemy!
 7. W przypadku rezygnacji z udziału do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu pobieramy 30% kwoty. Po tym terminie koszty rezygnacji są równe pełnej opłacie za kurs (100%).
Przy zgłoszeniach grupowych istnieje możliwość negocjacji cen oraz modyfikacji programów kursów.
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do nieznaczych zmian programów kursów (które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną) oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu (informujemy e-mail’em - bez pisemnego powiadamiania), gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub trudnościami organizacyjno-technicznymi.
Informujemy o możliwości zwolnienia opłat za szkolenia z podatku VAT. Poniżej zamieszczamy stosowne oświadczenie.
Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT (ok. 500 kB)
Wypełniając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji programu szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków (2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ceestahc.org (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.