CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Formularz rejestracji - sympozjum

Nazwa sympozjum: XII Międzynarodowe Sympozjum EBHC | HTA: evidence and value in decision-making paradigm
Tylko darmowa sesja 11 grudnia 2017

Typ sympozjum: EBHC
Data sympozjum: 11.12.2017
Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.12.2017
Miejscowość: Kraków
Adres: Hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min. | 11 grudnia 2017, godz. 9.30 - 11.00
 
Zgłoszenie za pomocą Systemu Zamówień Elektronicznych na darmową sesję 11 grudnia 2017
pt. Adapt or not to Adapt? Adaptive Pathways: a lifecycle approach in a sustainable way, która odbędzie się w ramach
XII Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. HTA: evidence and value in decision-making paradigm:
  1. Prosimy o wypełnienie zgłoszenie uczestnictwa.
  2. Następnie zostanie do Państwa przesłana e-mailem informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na wybranych warunkach.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji prac nad Sympozjum EBHC zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833).

Podobne oferty:

Dane osoby zgłaszającej:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
Email:
Telefon:
Fax:
Tel. kom.:

Zgłoszenie:

Charakter udziału:
Zakres obecności:
Uwagi:
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.