CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Formularz rejestracji - sympozjum

Nazwa sympozjum: 14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC Tylko darmowa sesja 7 października 2019
Typ sympozjum: EBHC
Data sympozjum: 07.10.2019
Termin przyjmowania zgłoszeń: 04.10.2019
Miejscowość: Kraków
Adres: Hotel Park Inn, ul. Monte Cassino 2
Czas trwania: ok. 2 godz. | 7 października 2019, godz. 9.30 - 11.30
 
Zgłoszenie za pomocą Systemu Zamówień Elektronicznych na darmową sesje 7 października 2019, która odbędzie się w ramach:
14. Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. EBHC, VBHC or Just Health Care?:
  1. Prosimy o wypełnienie zgłoszenie uczestnictwa.
  2. Następnie zostanie do Państwa przesłana e-mailem informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na wybranych warunkach.

Podobne oferty:

Dane osoby zgłaszającej:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
Email:
Telefon:
Fax:
Tel. kom.:

Zgłoszenie:

Charakter udziału:
Zakres obecności:
Uwagi:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwaoraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających ze złożonego zamówienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji prac nad Sympozjum EBHC zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków (2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ceestahc.org (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.