CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Formularz rejestracji - sympozjum

Nazwa sympozjum: 15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC
Typ sympozjum: EBHC
Data sympozjum: 05.10.2020 - 06.10.2020
Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.10.2020
Miejscowość: Kraków
Adres: Park Inn, ul. Monte Cassino 2
Czas trwania: 2 dni - 5-6 października 2020
 
Zgłoszenie za pomocą Systemu Zamówień Elektronicznych
 1. Prosimy o wypełnienie zgłoszenie uczestnictwa.
 2. Następnie zostanie do Państwa przesłana e-mailem informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na wybranych warunkach. W przypadku stosowania zniżek pracownik CEESTAHC może poprosić o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków do zastosowania zniżki.
 3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do 7 dni od potwierdzenia zgłoszenia (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Sympozjum) na konto bankowe:
  Bank PKO S.A O/Kraków, ul. Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
  97 1240 4689 1111 0000 5142 0745
  Swift code: PKOPPLPW
  Tytuł wpłaty: "Sympozjum EBHC 2020" + nr faktury proforma
 4. Potwierdzenie wpłaty oraz faktura zostaną przesłane do Państwa e-mailem. Możliwe jest też odebranie faktury w czasie Sympozjum.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwaoraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających ze złożonego zamówienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji prac nad Sympozjum EBHC zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków (2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ceestahc.org (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Dane osoby zgłaszającej:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
Email:
Telefon:
Fax:
Tel. kom.:

Dane do faktury:

Nazwa:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
NIP:

Zgłoszenie:

Charakter udziału:
Zakres obecności:
Uwagi:
 
15. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care
pt. "From Evidence to Action"
Kraków, 5-6 października 2020
Koszt uczestnictwa jednej osoby są zależne od:
 • charakteru udziału
 • zakresu obecności
 • terminu zgłoszenia
Szczegóły w Tabeli cen.
Charakter udziału w Sympozjum (więcej...)
 • przedstawiciel firmy lub osoba prywatna
 • przedstawiciel instytucji publicznej, NGO lub student / doktorant
Możliwy zakres obecności na Sympozjum (więcej...)
 • 1 dzień
 • 1 dzień + kolacja z ekspertami*
 • 2 dni
 • 2 dni + kolacja z ekspertami*
* Nie przyjmujemy rejestracji na samą kolację z ekspertami. Liczba miejsc na kolacji z ekspertami jest ograniczona. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia będą możliwe tylko na udział w sesjach.
Tabela cen
Tabela cen
(ceny netto - VAT 23%)
Firmy i osoby prywatne Instytucje publiczne, NGOs, studenci i doktoranci
rejestracja do 31 sierpnia 2020
1 dzień 1700 zł 250 zł
2 dni 2100 zł 350 zł
1 dzień + kolacja z ekspertami* 1800 zł 450 zł
2 dni + kolacja z ekspertami* 2300 zł 550 zł
rejestracja do 30 września 2020
1 dzień 2100 zł 250 zł
2 dni 2350 zł 350 zł
1 dzień + kolacja z ekspertami* 2300 zł 450 zł
2 dni + kolacja z ekspertami* 2550 zł 550 zł
rejestracja od 1 października 2020 i w trakcie Sympozjum
1 dzień 2200 zł 550 zł
2 dni 2500 zł 750 zł
1 dzień + kolacja z ekspertami* 2400 zł 750 zł
2 dni + kolacja z ekspertami* 2700 zł 950 zł
Podano ceny netto (+VAT 23%).
* Liczba miejsc na kolacji z ekspertami jest ograniczona. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia
    będą możliwe tylko na udział w sesjach.
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.