CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Formularz zamówienia - sprzedaż

Nazwa: Pricing. Prices of reimbursed drugs, negotiations, and risk sharing (wersja elektroniczna PDF)
Typ: dostęp do plików PDF
Autorzy: Kamila Wendykowska, Joanna Lis, Jakub Adamski, Katarzyna Bondaryk, Cezary Głogowski, Jakub Gierczyński, Małgorzata Budasz-Świderska, Gabriela Ofierska-Sujkowska, Iwona Skrzekowska-Baran, Magdalena Władysiuk, Anna Klim
Redakcja naukowa: Krzysztof Łanda
Książka "Pricing – ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka" jest pierwszą pozycją z serii Biblio-Teczka CEESTAHC.
Książka "Pricing. Prices of reimbursed drugs, negotiations, and risk sharing" to przekład tej pracy na język angielski.
Publikacja szczegółowo i w oparciu o przykłady z krajów Unii Europejskiej i ze świata, przedstawia mechanizmy kontroli cen i wolumenu leków, które umożliwiają ograniczenie wydatków ponoszonych z tytułu refundacji leków. Oprócz mechanizmów kontroli cen przedstawiono sposoby ich wykorzystania i realizacji w ramach umów o podziale ryzyka, coraz częściej wykorzystywanych w polityce cenowej.
Dostęp do pliku PDF: 500 zł

Dane osoby zamawiającej:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
Email:
Telefon:
Fax:
Tel. kom.:

Dane do faktury:

Nazwa:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
NIP:

Zamówienie:

Ilość:
Adres dostawy:
Uwagi:
Warunki sprzedaży dostępu do plików PDF:
  • Dostęp do pliku PDF: 500 zł
  • Zamówienie należy składać za pomocą Systemu Zamówień Elektronicznych
  • Jedyną formą płatności jest płatność przelewem z góry na konto
    41 1240 4689 1111 0000 5143 7176
  • Plik zostanie wysłany na adres e-mail podany przy zamówieniu po zaksięgowaniu kwoty przelewu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków (2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ceestahc.org (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.