CeestahcCeestahc


Logowanie / rejestracja
Email:
Hasło:
Rejestracja

Formularz rejestracji - sympozjum

Nazwa sympozjum: 19. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2024 - tylko udział online
Typ sympozjum: EBHC
Data sympozjum: 10.10.2024 - 11.10.2024
Miejscowość: Kraków
Czas trwania: 2 dni - 10-11 października 2023
 
19. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2024: rejestracja tylko na bezpłatny udział online
Zgłoszenie za pomocą Systemu Zamówień Elektronicznych
 1. Prosimy o wypełnienie zgłoszenie uczestnictwa.
 2. Następnie zostanie do Państwa przesłana e-mailem informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na wybranych warunkach.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwaoraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających ze złożonego zamówienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji prac nad Sympozjum EBHC zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków (2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ceestahc.org (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Podobne oferty:

Dane osoby zgłaszającej:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
Email:
Telefon:
Fax:
Tel. kom.:

Zgłoszenie:

Charakter udziału:
Zakres obecności:
Uwagi:
 
19. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care
pt. "Shaping the future of sustainable healthcare"
Kraków, 10-11 października 2024
 1. Warianty uczestnictwa w Sympozjum:
  • udział osobisty przez 2 dni
  • udział osobisty przed 2 dni + gala dinner
  • bezpłatny wstęp na sesję otwierającą 10 października 2024
  • udział online
 2. Osobisty udział w Sympozjum obejmuje:
  • osobiste uczestnictwo w sesjach naukowych
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe i lunch
  • wszystkie składniki udziału online
  Cena nie obejmuje zakwaterowania.
 3. Koszt uczestnictwa jednej osoby zależny jest od zakresu udziału oraz charakteru uczestnictwa (szczegóły w Tabeli cen).
Tabela cen
(ceny netto - VAT 23%)
Firmy i osoby prywatne Instytucje publiczne, NGOs, studenci i doktoranci
Rejestracja do 31 sierpnia 2024
udział osobisty* (2 dni) 1500 zł 500 zł
gala-dinner** 400 zł 300 zł
Rejestracja od 1 do 30 września 2024
udział osobisty* (2 dni) 1800 zł 600 zł
gala-dinner** 400 zł 300 zł
* Zgłoszenia udziału osobistego przyjmujemy do 30 września 2024.
** Nie przyjmujemy rejestracji na samą gala dinner.
** Gala dinner jest finansowana z wpłat uczestników Sympozjum.
 1. Warunki uzyskiwania zniżek:
  • przedstawiciele instytucji publicznych i NGO: na żądanie przedstawienie zaświadczenia
  • studenci i doktoranci: za okazaniem legitymacji studenckiej
 2. Zgłoszenia udziału osobistego można dokonać na kilka sposobów:
  • system rejestracyjny na stronie www.ceestahc.org
  • formularz zgłoszeniowy (wysłać na e-mail: sekretariat@ceestahc.org lub na faks nr 12 396 38 39)
  • telefonicznie: tel. 12 357 76 34
 3.  Wpłaty należy dokonać do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Sympozjum) na konto bankowe: Bank PKO S.A O/Kraków 97 1240 4689 1111 0000 5142 0745 Swift code: PKOPPLPW Tytuł wpłaty: „Sympozjum EBHC 2024” + nr faktury proforma
 4. Rezygnacja: w przypadku rezygnacji z udziału do 30 września 2024 koszty rezygnacji wynoszą 50% opłaty za udział – po tym terminie koszty rezygnacji są równe pełnej opłacie za udział.
 5. Udział online w Sympozjum obejmuje:
  • udział online w sesjach naukowych
  • dostęp do materiałów konferencyjnych online
  • możliwość zadawania pytań na chacie tekstowym
 6. Dodatkowo ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję jest bezpłatny.
 7. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polskie i angielskie.
 8. Wszelkie kwestie dotyczące udziału reguluje regulamin Sympozjum.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy z jakością transmisji wynikające z szybkości łącz Uczestników
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Sympozjum.
 
© Ceestahc.org   Wykonała: Agencja A.R.T.